fbpx

Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja
Zadnja izmjena 20.2.2021.

Ovi uvjeti odnose se na prodaju proizvoda objavljenih na internetskoj stranici www.panaceanatur.com. Nositelj svih prava na Internet stranici www.panaceanatur.com je trgovačko društvo Novus media j.d.o.o. (u daljnjem tekstu Prodavatelj). Ova internetska stranica je privatno vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koje se odvija putem ovih internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja.

Korištenjem ovih internetskih stranica Krajnji korisnik stranice i Kupac potvrđuju da su upoznati i suglasni s Općim uvjetima poslovanja i uvjetima korištenja, odnosno kupnje. Smatra se da je narudžbom Kupac u cijelosti prihvatio Opće uvjeti poslovanja i uvjete kupnje.

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za Krajnjeg korisnika i Kupca i odnose se na korištenje internetske stranice www.panaceanatur.com. Korištenjem internetske stranice Krajnji korisnik i Kupac iskazuju da se slažu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja te pristaje na korištenje internetske stranice www.panaceanatur.com u skladu s njima. Kupca upućujemo da se prije same kupovine upozna s ovim Uvjetima te iste redovito provjerava kako bi bio upoznat sa svim pravima i obavezama.

Pravo korištenja internetske stranice osobno je pravo Kupca i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe, niti je bilo koji Kupac ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe.

Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom narudžbe proizvoda.

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

Kupac je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Kupac je dužan dati točne, potpune i važeće osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Ukoliko se je postupanje suprotno tome, Prodavatelj je ovlašten takvom korisniku uskratiti pristup ili ostvarenje svih ili dijela proizvoda ili usluga koje nudi www.panaceanatur.com.

Kupac je upoznat s činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga ili do događaja koji su izvan kontrole Prodavatelja te prihvaća da tvrtka Novus media j.d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na internetu. Kupac se slaže i prihvaća da pristup internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Prodavatelj zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Prodavatelj može prestati slati bilo koji dio informacija ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzinu prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Prodavatelj zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave ako to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja, asortimana proizvoda, cijene proizvoda ili sadržaja internetske stranice www.panaceanatur.com. Stoga je Kupac dužan prije svakog korištenja internetske stranice www.panaceanatur.com pregledati sadržaj Općih uvjeta poslovanja. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na www.panaceanatur.com.

Korištenje internetske stranice www.panaceanatur.com isključivo je na odgovornost Kupca. Kupac je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovih internetskih stranica te sve sa time povezane troškove. Prodavatelj se oslobađa od svake odgovornosti za štetu koja je mogla nastati prilikom posjete Internetskoj stranici www.panaceanatur.com uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa, prekidom u komunikacijskoj liniji, neovlaštenim pristupom, neprikladnim ponašanjem, nemarom i slično te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje www.panaceanatur.com internetske stranice. Uvjeti ovog poglavlja odnose se na cjelokupni sadržaj internetske stranice www.panaceanatur.com.

Prodavatelj se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koje se nalaze na www.panaceanatur.com internetskoj stranici. Prodavatelj zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda postavljene prema informacijama proizvođača. Svi sadržaji postavljeni na ovoj internetskoj stranici postavljeni su kako bi Kupcu olakšali izbor prilikom kupovine. Za nenamjerne greške ne odgovaramo.

Internetska stranica www.panaceanatur.com sve materijale, fotografije i tekst postavlja na web stranicu u dobroj namjeri kako bi kupcu olakšali odabir prilikom kupovine. Prodavatelj ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Moguće su minimalne razlike stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju i ažuriraju od strane Prodavatelja.

Krajnji korisnici ne smiju putem ove internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju ili na bilo koji način krše prava drugih. Svi materijali koji se nalaze na www.panaceanatur.com ekskluzivno su pravo tvrtke Novus media j.d.o.o. ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu te se kao takvi izričito zabranjuju kopirati, prenositi, objavljivati, povezivati, dubinski povezivati ili mijenjati na drugi način bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke Novus media j.d.o.o.

Novus media j.d.o.o., neće biti odgovorna, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do Krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Novus media j.d.o.o. neće biti odgovorno za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje internetske stranice www.panaceanatur.com isključivo na odgovornost Krajnjeg korisnika, tako da tvrtka Novus media j.d.o.o. ne jamči za posljedice koje mogu nastati uporabom ove internetske stranice ili za pogrešno tumačenje sadržaja bilo koje informacije dane preko ove internetske stranice. Tvrtka Novus media j.d.o.o. nije odgovorna za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na ovoj internetskoj stranici, od strane bilo koga tko nije ovlaštena osoba tvrtke. Ni pod kojim uvjetima tvrtka Novus media j.d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se Krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem ove internet stranice. Na Krajnjem korisniku leži sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem ove internet stranice.

Odgovornost Krajnjeg korisnika odnosi se na sve štete ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da tvrtka Novus media j.d.o.o. nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje Krajnjeg korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na Krajnjem korisniku.

Ni u kojem slučaju tvrtka Novus media j.d.o.o. neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ove internetske stranice. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj Internetske stranice.

Novus media j.d.o.o. može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim Krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku. Novus media j.d.o.o. zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune Krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika koje Novus media j.d.o.o., prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja i korištenja od strane Krajnjeg korisnika.

Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (N.N.41/14, 110/15).

Ostale odredbe

 1. Prodavatelj daje pravo Kupcima koristiti sve usluge na www.panaceanatur.com samo za osobne potrebe, u nekomercijalne svrhe. Promjena sadržaja na www.panaceanatur.com, u bilo kojem njegovom obliku, zabranjena je kao i kopiranje, javno izvođenje i sl. Uporaba sadržaja www.panaceanatur.com na drugim web stranicama je zabranjen.
 2. Prodavatelj zadržava pravo dati prava za objavljivanje bilo kojeg materijala, dijelova www.panaceanatur.com trećoj osobi samo u slučaju sklopljenog ugovora koji uređuje prava i obveze Prodavatelja i trećeg koji objavljuje informaciju.
 3. Pri kupnji bilo kojeg proizvoda, koji je predmet autorskih prava ili prava intelektualnog vlasništva, Prodavatelj ne daje nikakva dodatna prava korištenja i objavljivanja, osim izrijekom dano pravo ili dozvola od proizvođača / distributera proizvoda.
 4. Kada www.panaceanatur.com odgovarajućim linkovima pruža mogućnost posjeta drugih web stranica drugih osoba, iste nisu u vlasništvu Prodavatelja i ovi Opći uvjeti u slučaju korištenja predmetnih web stranica na primjenjuju se u odnosu na Prodavatelja i Kupca. Prodavatelj te web stranice ne kontrolira i ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koju od njih ili njihov sadržaj. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Kupca i Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.
 5. Iako Prodavatelj ulaže izraziti napor kako bi sve objavljene informacije o proizvodu bile točne, moguće je da informacije o određenom proizvodu nisu ažurirane ili točne, a u tom slučaju će Prodavatelj obavijestiti Kupca koji je podnio narudžbu nakon čega Kupac ima pravo ostati kod svoje narudžbe ili je izmijeniti. Fotografije uz proizvode samo su ilustrativne prirode.
 6. Prodavatelj zadržava pravo na objavljivanje sadržaja na engleskom jeziku u sljedećim slučajevima:
  • kada se radi o nazivu proizvoda, dijelova istih ili funkcija na engleskom jeziku
  • kada se radi o izrazima na engleskom jeziku koji su općeprihvaćeni u hrvatskom jeziku odnosno da se radi o zajedničkoj terminologiji
  • kada postoji rizik da se značajne informacije ne mogu dovoljno precizno prevesti na hrvatski jezik, a da se ne izgubi njihovo značenje i smisao

Značenje izraza navedenih u ovim općim uvjetima

 1. Prodavatelj – trgovačko društvo Novus media j.d.o.o., Ivana Ćikovića Belog 8a, 51000 Rijeka
 2. www.panaceanatur.com – internetska stranica u vlasništvu Prodavatelja
 3. Krajnji korisnik – svaka osoba koja internetsku stranicu www.panaceanatur.com koristi u svrhu dobivanja informacija o pojedinoj temi ili proizvodu
 4. Kupac – svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda ili usluge izvršila registraciju svojih podataka te naručila proizvod ili uslugu
 5. Korištenje www.panaceanatur.com – pristup stranici www.panaceanatur.com radi dobivanja informacija o sadržaju iste i/ili ostvarivanja online kupnje putem internetske prodaje
 6. Online kupnja ili web trgovina – ostvarivanje kupnje proizvoda putem www.panaceanatur.com
 7. Proizvodi – svi proizvodi koji su istaknuti na www.panaceanatur.com, koje je moguće kupiti putem web trgovine.

Informacije o trgovačkom društvu

NOVUS MEDIA j.d.o.o.
Sjedište: Rijeka, Ivana Ćikovića Belog 8a
MBS 040420850
OIB 35736707566
Žiro-račun Erste bank
IBAN HR3724020061101000287
VAT HR35736707566
Radno vrijeme Internet trgovine pon. – ned. 00:00 – 24:00 sata
Korisnička podrška 098/312-650, e-mail: podrska@panaceanatur.com, pon. – pet. 9:00 – 17:00 sati.
Željka Maletić, član uprave
NOVUS MEDIA jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za promidžbu i usluge upisano je pri Trgovačkom sudu u Rijeci pod poslovnim brojem Ri/Tt-20/13475-2. Temeljni kapital 10,00 kuna uplaćen je u cijelosti.

Kliknite ovdje ako Opće uvjete želite ispisati i/ili ih spremiti kao PDF datoteku.

Scroll to Top
Scroll to Top
CBD NOVOSTI U VAŠEM INBOXU!