fbpx
cbd i karcinomi

Karcinomi – CBD kao novi onkološki lijek (?)

CBD zaustavlja migraciju stanica karcinoma, invaziju i metastaze, sprječava razmnožavanje i uvjetuje raspadanje tumorskih stanica.

Nedavne primjene CBD-a u različitim vrstama karcinoma: dojke, prostate, debelog crijeva, štitnjače, feokromocitom, maligni gliom, adenokarcinom pluća, limfoblastična leukemija, kolorektalni karcinom – dokazale su antitumorsko djelovanje, što se oslanja na njegovu sposobnost inhibiranja angiogeneze, induciranja izravne apoptoze i zaustavljanje staničnog ciklusa tumorskih stanica.

Velik dio antitumorske aktivnosti CBD-a odnosi se i na njegovu regulaciju reaktivnih kisikovih čestica (ROS-a) i endoplazmatskog retikuluma (ER), stresa te modulaciju imunološkog odgovora.

Oksidativni stres

Reaktivne kisikove čestice (ROS) uzrokuju oksidativni stres, stanje organizma u kojem dolazi do povećanog stvaranja slobodnih kisikovih čestica, što dovodi do oštećenja naših stanica, stvara ubrzano starenje organizma, nastanak raznih kroničnih i malignih bolesti i izaziva smrt stanica. Inače to je normalan proces u tijelu, koji nastaje u uvjetima aerobnog metabolizma stanica, no kad smo zdravi, naš imunitet održava ravnotežu pa ne dolazi do oštećenja stanice.

Zadnjih 20-ak godina, zbog promjene našeg okoliša, porasta UV zračenja, zagađenja zraka, neadekvatne prehrane, naše je tijelo sve više izloženo vanjskim izvorima ROS-a. Kako bi se spriječilo stalno oštećenje biomolekula, tijelo uravnotežuje ROS različitim antioksidansima unutar stanica. No kod karcinoma redoks ravnoteža je promijenjena, povećana je proizvodnja ROS-a, koja pogoduje progresiji i ekspanziji tumora. ROS oštećuje DNA oksidacijom, a nestabilnost genoma igra ključnu ulogu u progresiji tumora kroz nakupljanje mutacija koje potiču nekontrolirani rast, dok izmjenom svoje mikrookoline izbjegavaju vlastito oštećenje i staničnu smrt.

Proliferacija se dodatno pojačava oksidacijom i aktivacijom unutarstaničnih signalnih puteva. Tumorske stanice luče mnoge citokine kako bi promijenile mikrookruženje i tako potaknule svoj rast i invaziju i umanjile antitumorski imunološki odgovor. Upalne stanice povećavaju proliferaciju i preživljavanje tumorskih stanica, potiču migraciju, invaziju i metastaze.

Endoplazmatski retikulum

Endoplazmatski retikulum (ER) je dio stanice, podijeljen je na grubi i glatki, koji čine sustav unutarstaničnih membrana koje proizvode i transportiraju tvari, sudjeluje u sintezi lipida, razgrađuje otrove, pod utjecajem sunca pretvara kolesterol u vitamin D. Grubi ER u bijelim krvnim stanicama proizvodi protutijela, u stanicama gušterače – inzulin i povezan je s glatkim ER koji ima širok spektar funkcija za metabolizam ugljikohidrata i sintezu lipida, a koji u jetrenim stanicama proizvodi enzime koji pomažu detoksifikaciji, u mišićima pomaže kontrakciji mišićnih stanica, a u stanicama mozga sintetizira muške i ženske hormone.

ER homeostaza posredovana je proteinom reguliranim glukozom. U stresnim uvjetima taj protein sudjeluje u aktivaciji signalnih puteva kako bi se vratila homeostaza ER. Kada se ER homeostaza ne obnovi, prekomjerni nerazvijeni proteinski odgovor (UPR), koji pomaže u uspostavljanju ponovne homeostaze ER, može dovesti do apoptoze. Kada UPR sustav postane preopterećen, proapoptotski čimbenici postaju dominantni i dolazi do stanične smrti. Tijekom svog razvoja tumori se u velikoj mjeri oslanjaju na UPR kao put za preživljavanje svojih stanica, najvjerojatnije zbog hipoksičnog okruženja i metaboličkog stresa koji prati brzo rastuću tumorsku masu.

Kronični stres

Stres je neizbježan dio života, no kronični stres uzrokovan nedaćama, depresijom, anksioznošću, usamljenošću može ozbiljno naštetiti ljudskom zdravlju. On aktivira klasični neuroendokrini sustav i simpatički živčani sustav te dovodi do opadanja i disfunkcije prefrontalnog korteksa i hipokampusa. Hormoni stresa mogu promicati tumorigenezu i razvoj raka kroz različite mehanizme.

Kronični stres može uzrokovati imunološke poremećaje i upalne reakcije, a što je značajno jer su dugoročne upale i pad imuniteta uključeni u tumorigenezu. Stoga je upravljanje stresom od ključne važnosti za zdrave ljude, ali i oboljele od karcinoma.

Imunološki odgovor

Još 1883. Virchow je prvi puta postavio hipotezu da se rak razvija kao produkt neriješene upale. Danas se prihvaća da je kronična upala kritični znak raka, a mogući temeljni uzroci uključuju infekcije, autoimunost i imunološku deregulaciju. Primjerice, HPV izaziva upalu i odgovoran je za 90-100% karcinoma maternice. Imunološka deregulacija koja se javlja kod upalne bolesti crijeva potaknuta lošom prehranom, povećava učestalost karcinoma crijeva, itd.

Izbjegavanje napada imunološkog sustava bitno je tumorskim stanicama za njihovo preživljavanje. Tumori aktivno izlučuju različite citokine, stvaraju upalu oko koje se angažira naš imunološki sustav i tako oni izbjegavaju direktni napad na sebe.

Oslobođeni napada, dok se imunološki sustav bavi rješavanjem upale, grade mrežu signala i puteva kako bi se dalje širili, usput stvarajući svoju tumorsku mikrookolinu koja pogoduje daljnjem širenju tumorskih stanica, preživljavanju, migraciji i izbjegavanju napada imuniteta.

CBD Ulje Akcija

Uloga endokanabinoidnog sustava u bolesti

Korisnost kanabinoida u liječenju raka već dugo je predmet brojnih znanstvenih studija. Nedavno je otkriveno da su CB1 i CB2 izraženi u mnogim vrstama karcinoma. Zanimljivo je da se oba receptora često nisu mogla otkriti na mjestu nastanka karcinoma prije neoplastične transformacije.

Uloga endokanabinoidnog sustava u neoplaziji dokazana je, nakon otkrića da receptor CB1 ima funkciju suzbijanja tumora. No njegova prekomjerna ekspresija, kao i prekomjerna ekspresija CB2 karakteristična je za veće stadije pojedinih karcinoma. Kod zloćudnih bolesti također je primijećeno da je razina kanabinoidnih receptora puno veća u usporedbi s normalnim stanicama, što rezultira povećanom osjetljivošću na kanabinoide u malignim bolestima.

Carchman i suradnici, još su 1976. godine otkrili da primjena kanabinoida kod adenokarcinoma pluća inhibira sintezu DNA i rast karcinoma. Mnoge druge studije izvijestile su o antiproliferativnim i proapoptotski učincima kanabinoida na tumorske stanice, ali ne i na normalno tkiva. Što nas dovodi do zaključka da je uloga endokanabinoidnog sustava u malignim oboljenjima povezana s mnogim funkcijama koje su bitne za razvoj karcinoma.

CBD u liječenju karcinoma

CBD ima snažne antiproliferativne i proapoptotičke učinke, no i ostala ljekovita svojstva bitna za sprječavanje i razvoj karcinoma: antiemetička, protuupalna, antibakterijska, analgetska, imunosupresivna, antiishemijska, antispazmodička, vazoreleksantna, kardioprotektivna, neuroprotektivna, antipsihotička, anksiolitička, djeluje stimulator kostiju i jači je antioksidant od askorbata (oblik vitamina C) i tokoferola (različiti derivati vitamina E)…

Kanabinoidi su u velikoj mjeri proučavani u gliomima (najčešći maligni tumor mozga, sa stopom preživljavanja od samo 4-5% unutar 5 godina) zbog hitnih neispunjenih potreba. Od 2006. intenzivno se proučavaju učinci CBD-a na rak dojke. Nekoliko studija se bavilo istraživanjem CBD kao dodatak kemoterapiji te dokazali njegov sinergijski učinak u ovakvom tipu liječenja. Naime, nakon 24 sata izlaganja CBD-u, efekt rezistencije na kemo dramatično je oslabljen. Većina istraživanja o leukemiji/limfomima potvrdila je apoptozu kao mehanizam kojim dolazi do stanične smrti posredovane CBD-om, bilo sama ili u kombinaciji s drugim načinima liječenja, uključujući γ-zračenje.

Dosadašnja istraživanja upućuju na to da postoji više mehanizama pomoću koji CBD ometa migraciju tumora. Antikancerogeni mehanizmi razlikuju se ovisno o tipovima tumora, u rasponu od zaustavljanja staničnog ciklusa do autofagije, stanične smrti ili u kombinaciji. Osim toga, CBD također može inhibirati migraciju tumora, invaziju i neovaskularizaciju, što znači da on ne djeluje samo na tumorske stanice, već utječe i na tumorsko mikrookruženje, na primjer moduliranjem infiltriranih mezenhimskih stanica i imunoloških stanica.

CBD ulje upotrebljavaju mnogi oboljeli od karcinoma jer nije psihoaktivno, sigurno je i dobro se podnosi. Ima sposobnost ublažavanja problema uzrokovanih kemoterapijom. Interakcija CBD ulja i kemoterapije povezana je s transportom kemoterapeutika budući da CBD modulira različite receptore i transmembranske kanale, proteine i enzime koji sudjeluju u razgradnji i apsorpciji lijeka.

S druge strane, mnoga istraživanja pozivaju na hitnu potrebu razvoja CBD-a kao onkološkog lijeka.

 


Izjava o odricanju odgovornost: Sve informacije sadržane na ovoj internet stranici namijenjene su isključivo općem znanju i nisu zamjena za profesionalni medicinski savjet ili liječenje za specifična zdravstvena stanja. Za vaše zdravstveno stanje posavjetujte se s pružateljem zdravstvenih usluga.


Reference:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33143283/

https://www.poliklinikasvecnjak.com/oksidativni-stres/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6169832/

https://hr.eferrit.com/endoplazmatski-retikulum-struktura-i-funkcija/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7466429/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2828614/

 

Foto: Unsplash / Ericco Boccia

Scroll to Top
Scroll to Top
CBD NOVOSTI U VAŠEM INBOXU!